پشتیبانی فنی ترم تابستان ۹۹-۹۸


نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
ردیفنام نام خانوادگی
1فرزانهآشتیانی
2نگیناعتمادی
3سمیراهرمی
4بهنازتهرانی (کارشناس گروه معارف اسلامی)
5محسنجلینی
6نادیاحسن زاده
7پنجعلیخدابنده لو
8جعفردره شیری
9بهرامعیوضی
10سمیهفکوری نژاد
11مهدیهفیروزبهرامی
12قربانعلیقوشه گلی
13محمدرضاکمال پور
14رضامردانی
15مسلمهاشم نژاد
16رزیتاهنرمند
17مهدیوظیفه
18احمدویسی
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۹