وب سایت

کارشناس وب سایت :خانم مهندس نادیا حسن زاده

این بخش وظیفه طراحی  و به روز رسانی صفحات سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج را به عهده دارد .

از عمده فعالیتهای انجام شده این بخش می توان به مدیریت محتوای وب سایت اصلی واحد و زیر مجموعه های آن  طراحی و به روز رسانی بنرها و اخبار صفحه اصلی سایت، طراحی منو های سایت های زیر مجموعه از جمله دانشکده و معاونت ها معاونت‌ها ،اطلاع رسانی همایش‌ها و اطلاعیه‌ها و سمینارها ، درج اطلاعات  کتب تالیفی و ترجمه شده در سطح واحد،درج اطلاعات مقالات و اطلاعات کتاب های موجود در واحد، تهیه راهنماهای استفاده از بخش های مختلف سایت، گسترش  وب سایت به تفکیک بخش های مختلف، پاسخگویی ایمیلها و روابط عمومی سایت، به روز رسانی  وب سایتهای مجلات واحد.

این بخش راه اندازی پرتال جامع وب سایت دانشگاه ، طراحی و به روز رسانی وب سایت قدیمی، آموزش مدیریت محتوای وب سایت های زیر مجموعه و کسب رتیه های متعدد در در وب سنجی و راه اندازی تور مجازی دانشگاه را در کارنامه خود دارد.

تلفن: 2473