مدیریت

سرکار خانم مهندس شهرزاد ستوده  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ،همکاری خود را در سال 1379 با واحد کرج آغاز نموده اند.

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد کرج از  مرداد ماه سال 1395 می باشد.