خدمات استفاده از سیستم و نرم افزار های مورد نیاز آموزش غیر حضوری

 

 

اطلاعیه مهم : راهنمای اتصال به کلاس های آنلاین

درگاه ورود به سامانه های آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی:

واحد کرج : http://lms36.iauec.ac.ir/login/index.php

واحد سما کرج : http://lms38.iauec.ac.ir/login/index.php

مرکز نظرآباد: http://lms09.iauec.ac.ir/login/index.php

درگاه ورود به سامانه های آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی( تمام واحدهای دانشگاهی):  https://lmsmap.iauec.ac.ir

فیلم های آموزشی کلاس های غیر حضوری ویژه اساتید

نکات قابل توجه و کاربردی جهت استفاده از کلاس های آنلاین (ویژه اساتید)

فیلم های آموزشی کلاس های غیر حضوری ویژه دانشجویان

نکات قابل توجه  و کاربردی جهت استفاده از کلاس های آنلاین (ویژه دانشجویان)

فایل راهنمای اتصال دانشجو به کلاس های مجازی 

لینک برنامه های مفید مورد نیاز (واحد کرج)

مرکز دانلود نرم افزارهای مورد نیاز (واحد الکترونیک)

لینک صفحه اینستاگرام رسمی واحد کرج ( حاوی عکس و کلیپ های آموزشی کلاس های آنلاین )

لیست پشتیبان های واحد کرج و شماره های تماس 

لیست پشتیبان های واحد سما (کرج) و شماره های تماس