پشتیبان های فنی و آموزشی واحد کرج - شماره های تماس

پشتیبانـان فنی ، آموزشی  نیمسال 991  واحد کرج

پشتیبانان فنی پاسخگوی مشکلات در ورود به سامانه ، ورود به  کلاس ، تنظیمات صدا  ،  بارگذاری فایل و  ...

پشتیبانان آموزشی  پاسخگوی مشکلات آموزشی ، بخشنامه ها و مجوز های آموزشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع همکاری

شماره ثابت

1

بهناز

تهرانی

پشتیبان آموزش(گروه معارف)

34257686

2

رضا

مردانی

پشتیبان آموزش

34259077

3

فاطمه

نوروزی

پشتیبان آموزش

34256474

4

شعبان

لهراسبی

پشتیبان آموزش

34256910

5

منیر

نریمانی

پشتیبان آموزش

34257168

6

سیدعلی

نجفی

پشتیبان آموزش

34256571

7

علی اصغر

ایمانی

پشتیبان آموزش

34251785

8

سهیلا

عباس نژاد

پشتیبان آموزش

34257555

9

کتایون

لطفی

پشتیبان آموزش

34256444

10

پرناز

حاتمی

پشتیبان آموزش

34257127

11

خدیجه

سیرایی

پشتیبان آموزش

34257605

12

آنتیس

شرفی

پشتیبان آموزش

34258071

13

صفیه

عسگری

پشتیبان آموزش

34256651

14

تیمور

اسماعیلی

پشتیبان آموزش

34257453

15

زری

هوشیار

پشتیبان آموزش(فارغ التحصیلان)

34257088

16

جعفر

دره شیری

پشتیبان آموزش/فنی

34256459

17

محمدرضا

رسولی

پشتیبان آموزش/فنی

34256643

18

بهرام

عیوضی

پشتیبان آموزش/فنی

34259558

19

نگین

اعتمادی

پشتیبان فنی

34259556

20

سمیر

اهرمی

پشتیبان فنی

34258151

21

محسن

جلینی

پشتیبان فنی

34257170

22

نادیا

حسن زاده

پشتیبان فنی

34258043

23

پنجعلی

خدابنده لو

پشتیبان فنی

34256295

24

سمیه

فکوری نژاد

پشتیبان فنی

34257281

25

مهدیه

فیروزبهرامی

پشتیبان فنی

34252584

26

رزیتا

هنرمند

پشتیبان فنی

34256563

27

مسلم

هاشم نژاد

پشتیبان فنی

34251824

28

قربانعلی

قوشه گلی

پشتیبان فنی

34256353

29

مهدی

وظیفه

پشتیبان فنی

34256664

30

فرزانه

آشتیانی

پشتیبان فنی

34251781

31

محمدرضا

کمال پور

پشتیبان فنی

34256562

32

زهرا

زرگر

پشتیبان فنی

34256286

33

مریم

یوسفی

پشتیبان فنی

34257111

34

رامین

مصباح

پشتیبان فنی

34257670

35

اکبر

سیفی

پشتیبان فنی

34257710

36

رمضان

آقاعلی

پشتیبان فنی

34257142

37

مریم

رزم آرا

پشتیبان فنی

34256353

38

زلیخا

غلامی

پشتیبان فنی

34256575

39

سیدمهدی

معصوم زاده

پشتیبان فنی

34256352

40

محسن

معروفی

پشتیبان فنی

34259562